Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia, że w dniu 30 maja 2022 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach odbędzie się sesja Rady Gminy.

 

Tematy sesji:

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok.

3. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji dla Oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prusinowice.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną dzierżawę- działka nr 168/2 Pakosławice.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną dzierżawę- działka nr 256/2 Pakosławice.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną dzierżawę- działka nr 1 Biechów.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną dzierżawę- działka nr 3/3 Biechów.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną dzierżawę- działka nr 175/5 Słupice.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną dzierżawę- działka nr 175/6 Słupice.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kolejną dzierżawę- działka nr 175/10 Słupice.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działki nr 137 w Reńskiej Wsi.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów niezabudowanych.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pod nazwą „ Dziś orlik klubowy …”.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia z części opłaty … .

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych … .

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok.

19. Interpelacje i zapytania radnych.

20. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                                                                                               (Obrady sesji są jawne)         

Przewiń do góry