Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia, że w dniu 12 kwietnia 2022 r. (wtorek) o godz. 9:30 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach odbędzie się sesja Rady Gminy.

Tematy sesji:

  1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów niezabudowanych.
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

Przewiń do góry