Zarząd Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

logolgd.jpeg 

 

W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski dotyczące Przedsięwzięcia 2.2.1 Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego.
 
Cel ogólny nr 2 – Zapewnienie nowoczesnych usług oraz atrakcyjnej oferty turystyczno- kulturalnej;
 
Cel szczegółowy nr 2.2 – Wykorzystanie materialnej i niematerialnej kultury lokalnej jako elementu rozwoju.
Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie zachowania materialnego dziedzictwa lokalnego.
 
Podmioty zainteresowane udziałem w naborze i realizacją operacji powinny złożyć wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w dwóch wersjach papierowych, które będą następnie przedmiotem oceny przez Radę Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór oraz w przypadku wniosków wybranych do finansowania przez samorząd województwa, w podanym poniżej miejscu:
 
Miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy: Biuro Nyskiego Księstwa Jezior i Gór ul. Bracka 7, 48-300 Nysa, w okresie od dnia 19.01.2022 r. do dnia 03.02.2022 r. w dni robocze, w godzinach pracy Biura, tj. od 7:30 do 15:30.
 
Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.

PDFOgłoszenie 1_2022 z dnia 03.01.2022 r. o naborze wniosków na realizację ....pdf (754,60KB)
PDFZałącznik nr 1 do ogłoszenia nr 1_2022.pdf (766,13KB)
 

Przewiń do góry