loga_prow.jpeg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Prusinowicach”

mająca na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców i poprawę warunków korzystania z obiektu świetlicy wiejskiej w Prusinowicach współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

W ramach operacji zakłada się przebudowę istniejącej świetlicy w Reńskiej Wsi (ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej) zgodnie z potrzebami mieszkańców.

Realizacja operacji przyczyni się do poprawy standardu korzystania ze świetlicy wiejskiej i jakości jej oferty oraz powstania miejsca do atrakcyjnego i wspólnego spędzania wolnego czasu.

Realizacja operacji pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie istniejących zasobów, przyciągnięcie większej liczby korzystających z obiektu świetlicy oraz dostarczy korzyści społecznych lokalnej społeczności.

 

Cel operacji:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców i poprawa warunków korzystania z obiektu świetlicy wiejskiej poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej w Prusinowicach

Wnioskowana kwota pomocy - 88 000,00 zł

Przewiń do góry