rfil_fraczkow.jpeg

Gmina Pakosławice otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin popegeerowskich w wysokości 150 000,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na inwestycję pn. ""Modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej w miejscowości Frączków"

Całkowita wartość inwestycji: 150 000,00 PLN

Kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 150 000,00 PLN

Przewiń do góry