W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie Województwa Opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Pakosławice otrzymała na podstawie umowy numer 436/2021/G-45/OZ-ZOA/D z dnia 29.09.2021 r. dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zwierających azbest z terenu Gminy Pakosławice – w roku 2021”. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 44.760,60 zł brutto. Kwota dotacji została przyznana do kwoty 29.484,00 zł, z czego:

  • ze środków NFOŚiGW w  Warszawie - 14.742,00 zł,
  • ze środków WFOŚiGW w Opolu - 14.742,00 zł.

W ramach realizowanego zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu 42,12 Mg odpadów zawierających azbest.

Opublikował(a): Karolina Białożyt
Data publikacji:
 18-11-2021 11:08

Modyfikował(a): Karolina Białożyt
Data modyfikacji:
 18-11-2021 11:14
Przewiń do góry