dowod_3.jpeg

7 listopada 2021 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące wydawania dowodów osobistych. Wprowadzone zmiany wiążą się z koniecznością dostosowania polskich przepisów do unijnych rozporządzeń. W najnowszej wersji dokumentów tożsamości pojawią się dodatkowe zabezpieczenia, czyli odciski palców, co w założeniu ustawodawcy ma zmniejszyć ryzyko ich fałszowania.

Odciski palców, pobierane podczas składania wniosku o dowód osobisty, nie będą widoczne na dokumencie – zostaną zapisane w jego warstwie elektronicznej. Natomiast w warstwie graficznej, czyli na samym dowodzie, pojawi się odwzorowanie własnoręcznego podpisu jego posiadacza.

Takie dokumenty będą otrzymywały osoby powyżej 12. roku życia i będą one ważne przez 10 lat od ich wydania.

W sytuacji, gdy chwilowo nie będzie możliwości pobrania odcisków palców, bo przykładowo będziemy mieli rękę w gipsie, dowód zostanie wydany jedynie na 12 miesięcy. Natomiast osoby z niepełnosprawnością, od których pobranie odcisków jest trwale niemożliwe, otrzymają dokumenty bez tej cechy biometrycznej. Ich dokumenty zachowają ważność przez 10 lat. Z kolei brak możliwości złożenia podpisu nie wpłynie na termin ważności dowodu osobistego. Nie będzie możliwości otrzymania dokumentu bez odcisków palców czy podpisu na życzenie. Wszyscy, którzy chcieliby otrzymać dowód osobisty według starego wzoru mają czas tylko do 5 listopada.

Nowością będzie także tzw. mobilna stacja urzędnika.

To rozwiązanie dla osób starszych, obłożnie chorych czy z niepełnosprawnością, które nie mogą osobiście stawić się w urzędzie. Już od lat urzędnicy odwiedzają takich mieszkańców w miejscach ich pobytu – w domach, szpitalach czy ośrodkach opieki – gdzie przyjmują wnioski, a później przywożą gotowe dowody osobiste. Teraz otrzymają dodatkowe narzędzie, z pomocą którego będą mogli pobrać od tych osób odciski palców, a podczas wydania dowodu je zweryfikować. Przenośna stacja pozwoli także aktywować warstwę elektroniczną dokumentu, co obecnie jest możliwe tylko w urzędzie.

Wejście w życie nowych przepisów oznacza również zmiany w sposobie wnioskowania o dokument tożsamości przez internet. Obecnie ta usługa jest niedostępna, ale po zmianach powróci, jednak w ograniczonym zakresie. On-line będzie można wystąpić jedynie o dokumenty dla dzieci poniżej 12. roku życia. Dowody osobiste dla małoletnich do 12. roku życia będą wydawane na 5 lat. Pozostali – w związku z pojawieniem się odcisków palców i podpisów w dowodach – będą musieli osobiście złożyć wniosek w urzędzie.
 

Dotychczasowe dokumenty zachowują ważność do określonej w nich daty i nie ma konieczności ich wymiany

PDFplakat.pdf (7,55MB)
PDFulotka.pdf (3,00MB)
 

Przewiń do góry