czyste.jpeg

 

Informujemy, że w siedzibie Urzędu Gminy Pakosławice został uruchomiony punkt konsultacyjny obsługujący program "Czyste Powietrze".

 

Informacje o programie

Generator wniosków o dofinansowanie

Kalkulator dotacji

Kalkulator grubości izolacji

Nieuczciwi wykonawcy

Ostrzeżenie dla wnioskodawców

PDFCO zrobić aby płacić mniej za ogrzewanie domu.pdf (210,88KB)

 

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI DOCHODU !

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu „Czyste Powietrze”, powinna uzyskać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Wydawaniem zaświadczeń zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławicach.

 

Dane dot. udzielonego dofinansowania w ramach Programu "Czyste Powietrze"  -  Gmina Pakosławice - stan na 31.12.2022 r.

Liczba złożonych wniosków

o dofinansowanie

Liczba zawartych umów

o dofinansowanie

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji

w zł

82 70 45 476523,29

 

Dane dot. udzielonego dofinansowania w ramach Programu "Czyste Powietrze"  -  Gmina Pakosławice - stan na 31.03.2023 r.

Liczba złożonych wniosków

o dofinansowanie

Liczba zawartych umów

o dofinansowanie

Liczba zrealizowanych

przedsięwzięć

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji

w zł

86 74 50 701607,58

 

Dane dot. udzielonego dofinansowania w ramach Programu "Czyste Powietrze"  -  Gmina Pakosławice - stan na 30.06.2023 r.

Liczba złożonych wniosków

o dofinansowanie

Liczba zawartych umów

o dofinansowanie

Liczba zrealizowanych

przedsięwzięć

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji

w zł

94 80 58 822191,73

 

Dane dot. udzielonego dofinansowania w ramach Programu "Czyste Powietrze"  -  Gmina Pakosławice - stan na 30.09.2023 r.

Liczba złożonych wniosków

o dofinansowanie

Liczba zawartych umów

o dofinansowanie

Liczba zrealizowanych

przedsięwzięć

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji

w zł

101 86 61 934275,11

 

Dane dot. udzielonego dofinansowania w ramach Programu "Czyste Powietrze"  -  Gmina Pakosławice - stan na 31.12.2023 r.

Liczba złożonych wniosków

o dofinansowanie

Liczba zawartych umów

o dofinansowanie

Liczba zrealizowanych

przedsięwzięć

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji

w zł

104 91 67 1079415,11

 

Dane dot. udzielonego dofinansowania w ramach Programu "Czyste Powietrze"  -  Gmina Pakosławice - stan na 31.03.2024 r.

Liczba złożonych wniosków

o dofinansowanie

Liczba zawartych umów

o dofinansowanie

Liczba zrealizowanych

przedsięwzięć

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji
108 91 67 1116449,04

 

Dane dot. udzielonego dofinansowania w ramach Programu "Czyste Powietrze"  -  Gmina Pakosławice - stan na 30.06.2024 r.

Liczba złożonych wniosków

o dofinansowanie

Liczba zawartych umów

o dofinansowanie

Liczba zrealizowanych

przedsięwzięć

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji
118 95 69 1206656,04

 

Przewiń do góry