czyste.jpeg

 

Informujemy, że w siedzibie Urzędu Gminy Pakosławice został uruchomiony punkt konsultacyjny obsługujący program "Czyste Powietrze".

 

Informacje o programie

Generator wniosków o dofinansowanie

Kalkulator dotacji

Kalkulator grubości izolacji

Nieuczciwi wykonawcy

Ostrzeżenie dla wnioskodawców

PDFCO zrobić aby płacić mniej za ogrzewanie domu.pdf (210,88KB)

 

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI DOCHODU !

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu „Czyste Powietrze”, powinna uzyskać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Wydawaniem zaświadczeń zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławicach.

 

Dane dot. udzielonego dofinansowania w ramach Programu "Czyste Powietrze"  -  Gmina Pakosławice - stan na 31.12.2022 r.

Liczba złożonych wniosków

o dofinansowanie

Liczba zawartych umów

o dofinansowanie

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji
82 70 45 476523,29 zł

 

Dane dot. udzielonego dofinansowania w ramach Programu "Czyste Powietrze"  -  Gmina Pakosławice - stan na 31.03.2023 r.

Liczba złożonych wniosków

o dofinansowanie

Liczba zawartych umów

o dofinansowanie

Liczba zrealizowanych

przedsięwzięć

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji
86 74 50 701607,58 zł

 

Dane dot. udzielonego dofinansowania w ramach Programu "Czyste Powietrze"  -  Gmina Pakosławice - stan na 30.06.2023 r.

Liczba złożonych wniosków

o dofinansowanie

Liczba zawartych umów

o dofinansowanie

Liczba zrealizowanych

przedsięwzięć

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji
94 80 58 822191,73 zł

 

Dane dot. udzielonego dofinansowania w ramach Programu "Czyste Powietrze"  -  Gmina Pakosławice - stan na 30.09.2023 r.

Liczba złożonych wniosków

o dofinansowanie

Liczba zawartych umów

o dofinansowanie

Liczba zrealizowanych

przedsięwzięć

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji
101 86 61 934275,11 zł

 

Dane dot. udzielonego dofinansowania w ramach Programu "Czyste Powietrze"  -  Gmina Pakosławice - stan na 31.12.2023 r.

Liczba złożonych wniosków

o dofinansowanie

Liczba zawartych umów

o dofinansowanie

Liczba zrealizowanych

przedsięwzięć

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji
104 91 67 1 079 415,11 zł

 

Dane dot. udzielonego dofinansowania w ramach Programu "Czyste Powietrze"  -  Gmina Pakosławice - stan na 31.03.2024 r.

Liczba złożonych wniosków

o dofinansowanie

Liczba zawartych umów

o dofinansowanie

Liczba zrealizowanych

przedsięwzięć

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji
108 91 74 1 116 449,04 zł

 

Przewiń do góry