Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia, że w dniu 29 czerwca 2021 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach odbędzie się sesja Rady Gminy.

Tematy sesji:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie z działalności wójta gminy w okresie międzysesyjnym.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pakosławice wotum zaufania.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2020 r. oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2020 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 619/6 w obrębie Prusinowice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 286 w obrębie Prusinowice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 122/2 w obrębie Prusinowice.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 88/7 w obrębie Słupice.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 349/2 w obrębie Nowaki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 535/1 w obrębie Pakosławice.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 534 w obrębie Pakosławice.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 533 w obrębie Pakosławice.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                 (Obrady sesji są jawne)  

Przewiń do góry