naglowek.jpeg

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

 

Polsko- Czeskie Jakubowe Centrum Pielgrzyma

 

Partnerstwo: Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Pakosławicach   i  Gmina Mikulovice

Czas realizacji projektu: 01.07.2020 – 30.04.2021

Typ projektu: C

 

Opis projektu:

Projekt „Polsko- Czeskie Jakubowe Centrum Pielgrzyma” to transgraniczna inicjatywa dofinansowana w ramach programu  INTERREG V- A Republika Czeska- Polska  w ramach Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Pradziad, Oś priorytetowa 2 “Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia” , numer projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002378

W ramach projektu powstanie w Pakosławicach Polsko-Czeskie Jakubowe Centrum Pielgrzyma z informacją o polsko-czeskiej ofercie europejskiego szlaku  kulturowego- szlaku Jakubowego. Projekt ma zachęcać do odwiedzin regionu nysko-jesenickiego i wskazywać możliwości wędrowania polsko-czeskimi drogami św. Jakuba. Projekt wykorzystuje fakt połączenia Morawskośląskiej ścieżki św. Jakuba (Opawa-Ołomuniec-Brno- Mikulov) od Mikulova trasą EuroVelo 9 przez Mikulovice-Głuchołazy z  Nyską drogą św. Jakuba.

Działania w projekcie:

 1. Polsko-Czeskie Jakubowe Centrum Pielgrzyma–zagospodarowanie terenu sąsiadującego z  romańsko-gotyckim kościołem w Pakosławicach na Nyskiej Drodze Jakuba. Powstanie polsko-czeski, plenerowy punkt turystyczno-wypoczynkowy. Wykonana zostanie utwardzona nawierzchnia i trawniki. Wytyczona z płyt zostanie informacyjno- edukacyjna „Ścieżka Jakuba” z wykorzystaniem istniejącego starodrzewia. Wykonana zostanie stylizowana na muszlę wiata „Muszla Jakubowa” do celów edukacyjnych, organizacji plenerowych przewodnickich prelekcji, spotkań, wykładów. Zamontowane zostaną: ławki, stojak na rowery, oświetlenie,  klomby kwiatowe.
 2. Działania promocyjno- edukacyjne:
 1. Tablica pamiątkowa w Pakosławicach- 1 szt., z informacjami dot. partnerstwa, projektu i jego efektów, dofinansowania i oferty Jakubowego Centrum Pielgrzyma.
 2. Tablica informacyjna w Mikulovicach-z informacją dot. m.in. projektu, dofinansowania, szlaku Jakubowym, jego przebiegu po stronie polskiej i czeskiej (połączenie Morawskośląskiej ścieżki św.Jakuba od Mikulova trasą EuroVelo 9 przez Mikulovice-Głuchołazy z  Nyską drogą św. Jakuba)
 3. tabliczki informacyjne na „Ścieżkę Jakuba”  (6 szt) z audio QR Codami z lektorem polskim i czeskim informujące o dofinansowaniu (loga), o św. Jakubie i szlaku, o możliwościach wędrowania drogami św. Jakuba na pograniczu z uwzględnieniem Morawskośląskiej trasy Jakubowej i jej skomunikowania z powiatem jesenickim i nyskim trasą Euro Velo 9.
 1. Podsumowanie projektu-wizyta przedstawicieli partnera czeskiego w Pakosławicach z uroczystym otwarciem Jakubowego Centrum Pielgrzyma.

Grupa  docelowa- odbiorcami projektu będą:

 

 1. turyści, w tym  pielgrzymi  krajowi i zagraniczni (z Polski, Czech) przebywający na pograniczu, odwiedzający  powiat nyski i jesenicki. Do grupy tej zaliczamy turystów podążających trasa rowerową Euro Velo 9  z regionu Morawskośląskiego (czeska droga św. Jakuba)  –od Mikulova przez Brno, Jesenik do Mikulovic i w kierunku powiatu nyskiego (Nyska droga św. Jakuba)
 2. mieszkańcy  pogranicza - indywidualnie lub zorganizowane grupy, podążający drogami św. Jakuba na pograniczu. Dodatkowo dzieci i młodzież pogranicza,która odwiedzając Nyską Drogę św. Jakuba podczas wycieczek szkolnych może zapoznać się z informacjami o szlaku Jakubowym, postaci św. Jakuba, idei szlaku, jego historii, przebiegu szlaku Jakubowego po stronie czeskiej i polskiej.
 3. podmioty branży  turystycznej organizujące  wypoczynek   turystów i pielgrzymów na pograniczu, zachęcające do skorzystania z oferty Szlaku Jakubowego,  organizatorzy  wycieczek  i pielgrzymek  pieszych lub rowerowych drogami Jakuba na pograniczu.

Efekty:

 

 1. większe udostępnienie i wykorzystanie  Szlaku Jakubowego w ruchu turystycznym  poprzez stworzenie polsko- czeskiego, punktu turystyczno-wypoczynkowego  (Polsko- Czeskie Jakubowe Centrum Pielgrzyma) w Pakosławicach  na Nyskiej Drodze Św. Jakuba.
 2. zwiększenie zainteresowania  ofertą wędrowania drogami  św. Jakuba po pograniczu polsko- czeskim poprzez  stworzenie  informacyjno- edukacyjnej „Ścieżki Jakuba” a.
 3. wprowadzenie  udogodnień dla turystów-pielgrzymów i stworzenie dodatkowej oferty na Szlaku Jakubowym  poprzez stworzenie infrastruktury m.in.  stojak na rowery, ławki, wiata „Muszla Jakubowa”

 

_______________________________________________________________________________

 

centrum.jpeg

Polsko-Czeskie Jakubowe Centrum Pielgrzyma  to miejsce, w którym strudzeni wędrówką mają okazję zapoznać się z historią i kultem św. Jakuba oraz innymi miejscami wartymi do odwiedzenia na trasach Drogi Św. Jakuba na pograniczu polsko- czeskim. Zachęcamy do zapoznania się z powstałą w ramach projektu ścieżką informacyjno-edukacyjną „Ścieżką Jakuba” i  wysłuchania krótkich informacji audio, które mogą okazać się pomocne w podejmowaniu dalszych wyzwań w  pielgrzymowaniu.

 

 

 

Tabliczka 1- POLSKO- CZESKIE JAKUBOWE CENTRUM PIELGRZYMA - SPOTKAJMY SIĘ NA SZLAKU

MP31P.mp3 (3,15MB)
MP31C.mp3 (4,19MB)

Tabliczka 2- ŚW. JAKUB - JAKUB PIELGRZYM- JAKUB Z COMPOSTELI 

MP32P.mp3 (4,72MB)
MP32C.mp3 (6,34MB)

Tabliczka 3- DROGI  CAMINO - ŚLADEM MUSZLI  JAKUBA

MP33P.mp3 (4,26MB)
MP33C.mp3 (5,68MB)

Tabliczka 4- NYSKA DROGA ŚW. JAKUBA

MP34P.mp3 (4,81MB)
MP34C.mp3 (6,48MB)

Tabliczka 5- MORAWSKO-ŚLĄSKA TRASA ŚW. JAKUBA

MP35P.mp3 (4,74MB)
MP35C.mp3 (5,58MB)

Tabliczka 6 - WĘDRUJEMY DROGAMI ŚW. JAKUBA PO POGRANICZU POLSKO- CZESKIM

MP36P.mp3 (4,99MB)
MP36C.mp3 (6,11MB)
 

Przewiń do góry