Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia, że w dniu 25 marca 2021 r. (czwartek) o godz. 9:30 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach odbędzie się sesja Rady Gminy.

 

Tematy sesji:

 

  1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/135/12 z dnia 18 września 2012 r.  w sprawie zmiany formy działania zakładu budżetowego  i uchwalenia statutu samorządowego zakładu budżetowego.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 3/2 w obrębie Biechów.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
  7. Interpelacje i zapytania radnych.
  8. Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                                                                          (Obrady sesji są jawne)         

Przewiń do góry