Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia, że w dniu 15 października 2020 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach odbędzie się sesja Rady Gminy.


Tematy sesji:

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Zamknięcie obrad sesji.
                                                                                                                                                
                                                                      (Obrady sesji są jawne)   

TRANSMISJA OBRAD   

 

Przewiń do góry