Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia, że w dniu 1 października 2020 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach odbędzie się sesja Rady Gminy.

Tematy sesji:

  1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów niezabudowanych.
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Zamknięcie obrad sesji.                                                        

                                                                                                                                         (Obrady sesji są jawne)  

TRANSMISJA OBRAD   

Przewiń do góry