Przewodniczący Rady Gminy Pakosławice zawiadamia, że w dniu 14 września 2020 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach odbędzie się sesja Rady Gminy.

Tematy sesji:

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 706/5 w Prusinowicach.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2020 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.

8. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                          (Obrady sesji są jawne)           

TRANSMISJA OBRAD         

Przewiń do góry