zdalnaszkola.jpeg

Gmina Pakosławice pozyskała dofinansowanie w kwocie 44.990,00 zł. na zakup 22 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem, które mają służyć uczniom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pakosławice oraz Publicznej Szkole Podstawowej i Przedszkolu SPSK w Nowakach w procesie zdalnego nauczania. 

Sprzęt ma trafić do osób najbardziej potrzebujących, w pierwszej kolejności tych, które nie posiadają takiego wyposażenia. Wszystko po to, by umożliwić uczniom szkół z terenu Gminy Pakosławice na  korzystanie ze zdalnej edukacji.

zdalnaszkola1.jpeg

Grant z Centrum Projektów Polska Cyfrowa jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Szczegółowe informacje o programie oraz listy samorządów, które uzyskały wsparcie na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa – KLIKNIJ

zdalna-szkoła-300x211.jpeg

Przewiń do góry