naglowek.jpeg

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

W dniu 15.02.2020 r. w Mikulovicach pasjonaci piłki nożnej spędzili czas na murawie. Grupa z gminy Pakosławice odbyła trening z drużyną z Mikulovic. Na zakończenie rozegrano mecz towarzyski reprezentacji Pakosławic i Mikulovic.

Projekt „Polsko- Czeska Akademia Integracji” to transgraniczna inicjatywa dofinansowana w ramach programu  INTERREG V- A Republika Czeska- Polska  w ramach Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Pradziad, Oś priorytetowa 4 “Współpraca instytucji i społeczności” , numer projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002170

 

Przewiń do góry