naglowek.jpeg

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

Partnerstwo:  Gmina  Pakosławice  i  Gmina Mikulovice

Czas realizacji projektu: 01.02.2020 – 31.12.2020

Typ projektu: C

 

Opis projektu:

Projekt „Polsko- Czeska Akademia Integracji” to transgraniczna inicjatywa dofinansowana w ramach programu  INTERREG V- A Republika Czeska- Polska  w ramach Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Pradziad, Oś priorytetowa 4 “Współpraca instytucji i społeczności” , numer projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002170

Projekt zakłada organizację cyklu polsko-czeskich wydarzeń sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych i integracyjnych z udziałem społeczności polskiej i czeskiej. Ideą projektu jest zwiększenie integracji i umacnianie kontaktów pomiędzy mieszkańcami Pakosławic i Mikulovic poprzez wspólny udział w organizowanych imprezach i spotkaniach.

Działania w projekcie:

  1. Sportowa integracja-organizacja imprez i wyjazdów z udziałem mieszkańców Pakosławic i Mikulovuic.Partner polski:Polsko-Czeskie Igrzyska Sportowe w Pakosławicach,Polsko-Czeski Turniej Piłkarski w Pakosławicach,polsko-czeskie spotkanie treningowe w Mikulovicach i mecz towarzyski Pakosławic i Mikulovic. Partner czeski: Turniej Tenisowy,wyjazd na narty do czeskiego ośrodka narciarskiego.
  2. Na rowerze  w Pakosławicach i Mikulovicach- organizacja Polsko- Czeskiego Rajdu Rowerowego (partner polski) i wycieczki ścieżkami rowerowymi Mikulowic (partner czeski).
  3.  Wyjazdy studyjne- edukacja i integracja- organizacja 2 wyjazdów: na Elektrownię szczytowo-pompową Dlouhé Stráně (partner czeski) oraz do Doliny Baryczy (Ruda Sułowska, okolice Milicza -partner polski)
  4. Kulturalna integracja Pakosławic i Mikulovic – organizacja  Dnia Współpracy Polsko- Czeskiej podczas Dni Pakosławic (partner polski) i Dni Mikulovic (partner czeski). Imprezy jednodniowe,otwarte na uczestnictwo mieszkańców pogranicza.W programie  występy wykonawców z Polski i ze strony partnera czeskiego oraz prezentacja stoisk kulinarnych z projektu Polsko- Czeska Akademia Gotowania.
  5. Promocja współpracy działania promocyjne i informacyjne dot.  współpracy i projektu.

Organizacja cyklu inicjatyw przez cały rok, po obu stronach granicy pozwoli na wzbudzenie zainteresowania i naturalnej potrzeby  integracji mieszkańców pogranicza.Integracyjna formuła projektu przyczyni się do ograniczania barier społecznych w kontaktach transgranicznych i sprzyjać będzie budowaniu więzi społeczno-kulturowych.Wspólny udział w imprezach,spotkaniach i wyjazdach umożliwi dalsze poznanie się szerszego grona społeczności przygranicznej i rozwój polsko- czeskiej współpracy.Udział w imprezach kulturalno-społecznych po obu stronach granicy mieszkańców pogranicza będzie miał wpływ na pozytywne zmiany we wzajemnym postrzeganiu sąsiadów z drugiej strony granicy.

Grupą  docelowa- odbiorcami projektu będą:

  1. Mieszkańcy terenu przygranicznego – w tym  gminy Pakosławice  i  Mikulovice. Uczestnicy imprez sportowo- rekreacyjnych: członkowie organizacji i klubów sportowych, uczniowie (dzieci i młodzież), samorządowcy, osoby uprawiające sport jako hobby,  nastawieni na zdobywanie doświadczeń i rywalizację sportową,   poszukujący możliwości rozwoju swoich sportowych pasji (rowerowych, tenisowych, narciarskich, piłkarskich)
  2. Kibice-  z Polski i Czech, spędzający wolny czas podczas imprez sportowych, osoby towarzyszące zawodnikom lub ich rodziny.
  3. Mieszkańcy terenu przygranicznego –w tym   gminy Pakosławice  i  Mikulovice. Uczestnicy imprez kulturalnych, wyjazdów,  spędzający wolny czas podczas imprez organizowanych przez partnerów, wykazujący chęć integracji, wspólnej zabawy, umacniania więzi transgranicznych, zainteresowani polsko- czeską współpracą w różnych dziedzinach.
Przewiń do góry