Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  ogłosił konkursowy nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  na terenie województwa opolskiego. W ramach ww. konkursu Gmina Pakosławice ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze.

W związku z tym Gmina Pakosławice planuje wystąpić  do WFOŚiGW w Opolu o dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Pakosławice w roku 2020”, w imieniu wszystkich zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców, którzy użytkują na swoich nieruchomościach wyroby zawierające azbest i są ujęci w dokumentacji inwentaryzacyjnej tych wyrobów opracowanej przez Gminę Pakosławice.

Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi na które można uzyskać dofinansowanie są wydatki związane z demontażem, transportem, zbieraniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.

W związku z powyższym ogłaszam wstępny nabór wniosków od właścicieli nieruchomości, którzy posiadają wyroby zawierające azbest, a zamierzają je usunąć w 2020 r.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 31 marca 2020 r. w Urzędzie Gminy Pakosławice w pokoju nr 10, na formularzu, który można otrzymać w Urzędzie Gminy.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

tel.  077/435 76 14 wew. 106.

Opublikował(a): Karolina Białożyt
Data publikacji:
 03-03-2020 12:46

Modyfikował(a): Karolina Białożyt
Data modyfikacji:
 25-03-2020 13:27
Przewiń do góry