Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia, że w dniu 30 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 9:15 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach odbędzie się sesja Rady Gminy.

 

Tematy sesji:

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.

3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety miesięcznej dla sołtysów (zmniejszenie diety).

4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym (zmniejszenie diety).

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/10/06 z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pakosławice.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2032.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2020 rok.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                                                                                          (Obrady sesji są jawne)           

TRANSMISJA OBRAD         

Opublikował(a): Tomasz Kruk
Data publikacji:
 23-01-2020 09:27

Przewiń do góry