naglowek.jpeg

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

Polsko- Czeska Akademia Gotowania

 

Partnerstwo: Gmina Pakosławice i Obec Mikulovice

Czas realizacji projektu: 01.10.2019 – 31.07.2020

Typ projektu: C

Projekt „Polsko- Czeska Akademia Gotowania” to transgraniczna inicjatywa dofinansowana w ramach programu INTERREG V - A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad.

Opis projektu:

Projekt stanowi kontynuację współpracy mieszkańców gminy Pakosławice i Mikulovice, tym razem w dziedzinie kulinariów. Projekt zakłada organizację warsztatów kulinarnych z udziałem polsko-czeskiej społeczności oraz prezentację potraw czeskich i polskich podczas Dni Mikulovic i Pakosławic. Ideą projektu jest zwiększenie integracji mieszkańców,nabycie umiejętności, umacnianie przygranicznej współpracy mieszkańców i organizacji poprzez wykorzystanie polskich i czeskich tradycji kulinarnych.

Projekt poprzez wykorzystanie tematu kulinariów, które są magnesem w nawiązywaniu kontaktów przyczynia się do ograniczania barier społecznych w kontaktach transgranicznych i sprzyja budowaniu więzi na poziomie społeczno-kulturowym. Wspólny udział w warsztatach kulinarnych,  umożliwi poznanie się, nabycie kulinarnych umiejętności, wymianę kulinarnych doświadczeń i nawiązanie kontaktów.

Działania obejmować będą:

 1. Polsko- Czeskie Gotowanie –przeprowadzenie warsztatów kulinarnych, prezentację i degustację dań warsztatowych podczas Dni Mikulovic i Dni Pakosławic. Przeprowadzone zostaną jednodniowe warsztaty - 3 w Prusinowicach (gmina Pakosławice) i 1 warsztat w Mikulovicach dla grupy do 30 osób (grupa czeska do 10 osób). Warsztaty przy udziale tłumacza prowadzone będą przez przedstawicieli lokalnych organizacji i pasjonatów tradycyjnych potraw w ramach pracy społecznej, po stronie polskiej, jak i czeskiej. Kolejnym etapem będzie organizacja kulinarnych stoisk prezentujących  polskie i czeskie potrawy objęte warsztatami szerszemu gronu przygranicznej społeczności podczas organizowanych przez partnerów Dni Pakosławic i Mikulowic.
 2. Polsko- Czeska Akademia Gotowania –dobra praktyka transgraniczna – obejmuje promocję polsko- czeskiej współpracy kulinarnej poprzez: folder (1000 szt. polsko-czeski, z informacją dot.: projektu, współpracy, wybranych tradycyjnych potraw czeskich i polskich (w tym tych objętych warsztatami),przepisów kulinarnych i prezentacji działalności kulinarnej organizacji objętych warsztatami ze strony partnera polskiego i czeskiego), roll-upy-2 szt. i fartuchy z czapkami kucharskimi dla uczestników warsztatów -30 kpl. promujące współpracę partnerów.

Efektem realizacji projektu będzie

 1. rozwój współpracy w zakresie polsko- czeskich tradycji kulinarnych
 2. wzajemne poznanie się  i wymiana kulinarnych doświadczeń pomiędzy uczestnikami warsztatów
 3. integracja organizacji związanych z kulinariami oraz  mieszkańców pasjonujących tradycyjnymi, polsko-czeskimi potrawami
 4. aktywizacja środowisk związanych z tradycjami kulinarnymi (mieszkańców i sektora pozarządowego)
 5. pogłębienie współpracy przygranicznych gmin i społeczności
 6. zwiększenie poziomu wiedzy przygranicznych społeczności o tradycjach kulinarnych sąsiadów

Z efektów projektu korzystać będą:

 1. Mieszkańcy terenu przygranicznego -  gminy Pakosławice  i  Mikulovice  -pasjonaci kulinariów,  osoby zainteresowane nabyciem umiejętności kulinarnych i poznaniem tradycyjnych potraw regionu sąsiedniego,
 2. Przedstawiciele organizacji pozarządowych   oraz grupy nieformalne z terenu gminy Mikulovice i Pakosławice zainteresowane uczestnictwem w projekcie w celu poznania nowych przepisów, nawiązania kontaktów, wymiany doświadczeń, wzajemnego promowania swojej działalności.
 3. Uczestnicy imprez – Dni Pakosławic i Mikulovic -  z Polski i Czech, spędzający wolny czas podczas imprez kulturalnych organizowanych przez partnerów podczas których prezentowane będzie polsko- czeskie dziedzictwo kulinarne.
Przewiń do góry