Przewodniczący Rady Gminy Pakosławice zawiadamia, że w dniu 30 października 2019 r. (środa) o godz. 9:00 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach odbędzie się sesja Rady Gminy.

 

Tematy sesji:

  1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Informacja z działalności Wójta w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
  3. Informacja z prac Komisji Rady Gminy w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
  5. Podjęcie uchwały w spr. rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku Sołectwa Prusinowice dot. przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2020 roku.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi…
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok.
  8. Interpelacje i zapytania radnych.
  9. Zamknięcie obrad sesji.  

                                                                                                      (Obrady sesji są jawne)  

TRANSMISJA OBRAD


Data publikacji:
 23-10-2019 12:32

Przewiń do góry