Poradnictwo rodzinne

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławicach

Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice

tel. 77 435 76 93

e-mail:

poniedziałek, wtorek, czwartek 700 -1500

środa 700 – 1600 ,  piątek 700 - 1400

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie

ul. Reymonta 4, 48-317 Korfantów

tel. 77 431 90 50

e-mail:

poniedziałek 730 - 1700

wtorek – czwartek 730 - 1530

piątek 730 – 1400

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku

48-388 Kamiennik, ul. T. Kościuszki 2/3

e-mail:

telefon: 774 312 300

Od poniedziałku do piątku  - 715   - 1515

 

Poradnictwo psychologiczne

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoroszycach

ul. Powstańców Śląskich 17, 48-320 Skoroszyce

tel. 77 431 84 83

e-mail:

Spotkania odbywają się 2 razy w miesiącu co drugi piątek w godzinach 800 - 1400

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Otmuchowie

ul. Henryka Sienkiewicza 4B, 48-385 Otmuchów

tel. 77 439 07 55

e-mail: ops@otmuchow.pl

wtorek  830- 1030

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie

ul. Wojska Polskiego 32a, 48-370 Paczków

tel. 77 431 62 09

poniedziałek – piątek w godz. 700 – 1500

 

Poradnictwo pedagogiczne

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie

ul. Reymonta 4, 48-317 Korfantów

tel. 77 431 90 50

e-mail:

poniedziałek 730 - 1700

wtorek – czwartek 730 - 1530

piątek 730 – 1400

 

Poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień

 

Punkt konsultacyjny (poradnictwo prawne, informacyjno- wspierające, psychologiczne)

ul. Kościuszki 33, 48-340 Głuchołazy

tel. 502 341 936

Poradnictwo prawne  –  drugi i czwarty poniedziałek miesiąca w godzinach 1515   – 1715

Poradnictwo psychologiczne - pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach 1515   – 1715

Specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie   – pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godzinach 1515   – 1715

Poradnictwo psychologiczne dla dzieci z rodzin gdzie występuje problem alkoholowy oraz przemoc, a także stwarzających problemy wychowawcze - w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca godzinach  1500  – 1900

 

Urząd Gminy Łambinowice

ul. T. Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice

tel. 77 431 13 00

piątek 1200 - 1530

 

Punkt Profilaktyczno-Konsultacyjny w Korfantowie

ul. Sienkiewicza 2/1b, 48-317 Korfantów

tel. 77 434 38 74

wtorek, środa, czwartek 1500 – 1800

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Korfantowie

ul. Sienkiewicza 2/1b, 48-317 Korfantów

tel. 77 434 3874

w razie potrzeb 1700 - 1900

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nysie

ul. KEN 1a, 48-300 Nysa

tel. 77 44 72 403

e-mail:

czwartek 1530 – 1830

 

Punkt Konsultacyjny Dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych

ul. Słowackiego 4, 48-370 Paczków

tel. 77 431 79 68

poniedziałek 1300 – 1700

piątek 800 – 1400

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kamienniku

ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamienniku

tel. 77/4312 144 wew. 23 (kontakt w godzinach pracy urzędu)

Komisja zbiera się w miarę potrzeb ( nie rzadziej niż raz w miesiącu)

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skoroszycach

ul. Powstańców Śląskich 17, 48-320 Skoroszyce

tel. 77 431 84 83

 

Poradnictwo w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

Punkt konsultacyjny (poradnictwo prawne,  informacyjno - wspierające, psychologiczne)

ul. Kościuszki 33, 48-340 Głuchołazy

tel. 502 341 936

Poradnictwo prawne  –  drugi i czwarty poniedziałek miesiąca w godzinach 1515   – 1715

Poradnictwo psychologiczne - pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach 1515   – 1715

Specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie   – pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godzinach 1515   – 1715

Poradnictwo psychologiczne dla dzieci z rodzin gdzie występuje przemoc, a także stwarzających problemy wychowawcze - w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca godzinach  1500  – 1900

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

ul. Piastowska 33 a, 48-300 Nysa

tel. 77 448 26 10

wtorek i czwartek 1530 1800  po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nysie

ul. KEN 1a, 48-300 Nysa

tel. 77 44 72 403

e-mail:

czwartek 1530 - 1830

 

Urząd Gminy Łambinowice

ul. T. Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice

tel. 77 431 13 00

piątek 1200 1530

 

Zespół Interdyscyplinarny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku

48-388 Kamiennik, ul. T. Kościuszki 2/3

e-mail:

Telefon: 774 312 300

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Skoroszycach

ul. Powstańców Śląskich 17, 48-320 Skoroszyce

tel. 77 431 84 83

 

Inne:

 

Poradnictwo socjalne

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie

ul. Reymonta 4, 48-317 Korfantów

tel. 77 431 90 50

e-mail:

poniedziałek 730 - 1700

wtorek – czwartek 730 - 1530

piątek 730 – 1400

 

Poradnictwo dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie

ul. Wojska Polskiego 32a, 48-370 Paczków

tel. 77 431 62 09

poniedziałek – piątek 700 – 1500

 

Przewiń do góry