OPOLSKIE_kolor_logo_2018.png

Gmina Pakosławice  przystąpiła do realizacji projektu partnerskiego Nowa jakość edukacji w gminach Kamiennik i Pakosławice, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  w którym Partnerem wiodącym jest Optima s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50. Nawiązanie przez Gminę Pakosławice partnerstwa do realizacji projektu z instytucją niepubliczną dysponującą wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu wniosków o dofinansowanie projektów z EFS oraz w realizacji projektów edukacyjnych wynika z potrzeby wykorzystania sprawdzonych procedur monitoringu, rozliczania i sprawozdawczości oraz zasobów kadrowych tej jednostki.

Przewiń do góry