PRUSINOWICE - miejscowość wielokrotnie zmieniała swój ą nazwę. Przed rokiem 1300 nazywała się Prussinnovitz od nazwy ojcowskiej Prusin. Do 1945 roku miała niemiecką nazwę Waltdorf. Sięgając w głębszą przeszłość, teren dzisiejszej wsi zamieszkany był już w epoce kamienia gładzonego, potwierdzają to wykopaliska, np. toporek kamienny. Dziś Prusinowice to wieś znana w okolicy z gospodarności i estetyki, laureat konkursu "Piękna Wieś Opolska".

Do zabytków zasługujących na uwagę, zaliczyć należy kościół parafialny p. w. św. Michała Archanioła, wzmiankowany w 1297 roku. Obecnie bryła architektoniczna mieści w sobie dwa style, gotycki (stara część kościoła orientowana) i neobarokowy (owa część kościoła wbudowana w nawę starego). Do lat 60- tych w nawie starego kościoła odkryte były spod tynku freski autorstwa mistrza z Brzegu, które niefrasobliwie zamalowano zwykłą farbą (zdjęcia wspomnianych fresków oglądać można w tomie VII "Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce" autorstwa T. Chrzanowskiego). Przy wewnętrznej stronie ogrodzenia, obok wejścia do kościoła stoi krzyż pokutny, który pierwotnie stał na skraju Prusinowic, przy drodze prowadzącej do Złotogłowic.

Na terenie wsi zauważyć można liczne kapliczki. Do lat 80 - tych we wsi istniał zabytkowy pałac, którego niegdyś był właścicielem znany, postępowy działacz, obrońca chłopów, przyjaciel Polaków hrabia Edward Riechenbach. Przez wieś przepływa rzeka Cielnica, nad którą niegdyś pracowały dwa młyny wodne (dziś pozostał budynek po jednym z nich). W promieniu 1 km od Prusinowic znajdują się dwa XIV- wieczne grodziska pierwsze z nich znajduje się w lasku w kierunku Lasocic, a drugie grodzisko stożkowate na planie czworoboku z podgrodziem znajduje się w kierunku Strobic.

 

Przewiń do góry