Rada Gminy Pakosławice zawiadamia, że w dniu 14 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach odbędzie się sesja Rady Gminy.

Tematy sesji:

  1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących Radnym.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu budynków stanowiących własność Gminy Pakosławice.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pakosławice.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok.
  8. Interpelacje i zapytania radnych.
  9. Zamknięcie obrad sesji.

Transmisja obrad Rady Gminy Pakosławice

Przewiń do góry