Na podstawie Postanowienia Komisarza Wyborczego w OPOLU II  z dnia  5 listopada  2018 roku zwołana została I sesja Rady Gminy Pakosławice. Sesja odbędzie się 21 listopada  2018 r. o godz.9:00 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach.

Porządek obrad I sesji Rady Gminy Pakosławice:

  1.     Otwarcie sesji.
  2.     Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
  3.     Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
  4.     Stwierdzenie kworum.
  5.     Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6.     Wybór Przewodniczącego Rady.
  7.     Wybór Zastępców Przewodniczącego Rady.
  8.     Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Wójtowi Gminy  i złożenie przez niego ślubowania.
  9.     Zakończenie obrad I sesji Rady.

 

Przewiń do góry