Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach obchodów XV-lecia Opolskiego Programu Odnowy Wsi ogłasza konkurs na organizację przedsięwzięć promujących odnowę wsi oraz aktywnie włączających dzieci i młodzież do udziału w realizacji tych projektów.
Celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania młodych mieszkańców obszarów wiejskich w działania promujące swoje miejscowości, poprawa jakości życia, zaszczepienie u dzieci i młodzieży aktywnych postaw społecznych. W konkursie preferowane są przedsięwzięcia prezentujące dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i tradycyjne opolskiej wsi. Spośród zgłoszonych przedsięwzięć nagrodzonych zostanie 20 najlepszych projektów ocenionych przez Komisję Konkursową. Laureaci konkursu otrzymają równorzędne nagrody pieniężne w wysokości 2 000 zł.
Zgłoszenia do Konkursu mogą dokonać Stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego lub inne organizacje pozarządowe, prowadzące działalność statutową w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i odnowy wsi.
Do Konkursu mogą zostać zgłoszone przedsięwzięcia organizowane w okresie od 1 maja do 31 sierpnia 2012r.
Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 15 września 2012r.
W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z Panem Tomaszem Przygoda tel. 44 82 123 lub Panem Arkadiuszem Głąb tel. 44 82 124

Regulamin oraz niezbędne dokumenty dotyczące konkursu dostępne są na stronie www.odnowawsi.eu

 

Opublikował(a): Agnieszka Maj
Data publikacji:
 15-05-2012 09:46

Modyfikował(a): Agnieszka Maj
Data modyfikacji:
 15-05-2012 09:55
Przewiń do góry