INFORMACJA

dot. uzyskanego dofinansowania z WFOŚ i GW w Opolu na zadanie pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających  azbest z terenu Gminy Pakosławice – w roku 2018”

            W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Pakosławice otrzymała na podstawie umowy dotacji numer 71/2018/G-45/OZ-ZOA/D z dnia 22.08.2018 r. dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zwierających azbest z terenu Gminy Pakosławice – w roku 2018”. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 10 594,80 zł brutto. Kwota dotacji wyniosła 85% rzeczywistych kosztów brutto, z czego:

  • 85% pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu – 9 005,58 zł
  • z środków budżetu Powiatu Nyskiego   - 794,61 zł

            W ramach realizowanego zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu 15,26 Mg odpadów zawierających azbest.

Informacja o dofinansowaniu.jpeg

Przewiń do góry