fundusz.jpeg

Operacja  mająca na celu promocję lokalnej kultury poprzez organizację wydarzenia pn. I Festiwal Produktu Lokalnego w Pakosławicach

 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Gmina  Pakosławice podpisała umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji

I Festiwal Produktu Lokalnego w Pakosławicach”.

Celem operacji jest promocja lokalnej kultury poprzez organizację wydarzenia pn. I Festiwal Produktu Lokalnego w Pakosławicach.

Operacja zakłada organizację wydarzenia: I Festiwal Produktu Lokalnego w Pakosławicach w dniu 27.05.2018r. na boisku w Reńskiej Wsi w Gminie Pakosławice.  Impreza będzie ogólnodostępna i nieodpłatna tzn. skierowana do wszystkich zainteresowanych.

W ramach imprezy promowane będzie niematerialne dziedzictwo kulturowe gminy Pakosławice i obszaru LGD. W ramach projektu wykorzystane zostaną lokalne zasoby kultury niematerialnej, w tym produkty lokalne (kulinarny i artystyczny) z terenu gminy Pakosławice. Zaplanowane w ramach operacji działania mają umożliwić mieszkańcom gminy Pakosławice i obszaru LGD zaprezentowanie swojego dorobku kulinarnego lub artystycznego. Jednocześnie operacja ma zapromować aktywność lokalnych organizacji, ich dorobek, twórczość i działania z korzyścią dla wszystkich mieszkańców obszaru LGD. Dodatkowo zostanie stworzona atrakcyjna oferta kulturalna dla mieszkańców i turystów odwiedzających obszar LGD

Efektem planowanych działań jest:

  1. Stworzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców obszaru LGD i osób odwiedzających obszar LGD
  2. Promocja lokalnego, niematerialnego dziedzictwa kulturowego obszaru LGD, w tym produktów lokalnych z gminy Pakosławice
  3. Wykorzystanie lokalnych zasobów niematerialnej kultury w rozwoju obszaru LGD i zwiększenie aktywności społeczności lokalnej w zakresie promocji lokalnego produktu.

Poziom dofinansowania do 62,17 % kosztów kwalifikowanych operacji

 

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 został złożony w ramach realizacji LSR LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór

logolgd.jpeg

Przewiń do góry