maluch.pngWychodząc naprzeciw potrzebom rodziców i opiekunów dzieci w wieku do lat 3, Gmina Pakosławice zamierza przystąpić do realizacji projektu mającego na celu uruchomienie i funkcjonowanie w kolejnych latach gminnego, publicznego żłobka.

Zważywszy na fakt, iż planowane przedsięwzięcie wymaga zaangażowania bardzo znaczących nakładów finansowych, przytoczony projekt zamierzamy zrealizować z wykorzystaniem środków finansowych pochodzących z budżetu państwa, w ramach przyjętego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+"

Jednym z podstawowych warunków złożenia wniosku o dofinansowanie i przystąpienia do projektu jest ustalenie skali faktycznych, a nie tylko potencjalnych potrzeb w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie naszej gminy. W związku z powyższym zwracam się do Państwa z pytaniem, czy w przypadku uruchomienia na terenie Gminy Pakosławice żłobka, byłaby Pani - byłby Pan - byliby Państwo skłonni oddać swoje dziecko (dzieci) pod opiekę tej instytucji we wszystkie dni robocze. Jeżeli wyrażają Państwo wolę zapisania do żłobka dziecka (dzieci), które w chwili uruchomienia tej instytucji nie ukończy(ą) jeszcze 3 lat, prosimy o wypełnienie pisemnej ankiety i przesłanie jej lub osobiste dostarczenie do Urzędu Gminy Pakosławice. Ankietę można też przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: . Ankieta dostępna jest do pobrania na stronie www.pakoslawice.pl oraz w sekretariacie Urzędu Gminy. Ankieta nie jest kartą zgłoszeniową do żłobka ale tylko i wyłącznie informacją dotyczącą zainteresowania rodziców żłobkiem (opieką nad małym dzieckiem) w Gminie Pakosławice.  Powyższe badanie prowadzone będzie do 31 sierpnia 2018 roku i pozwoli określić, czy na terenie Gminy Pakosławice istnieje zapotrzebowanie na tego typu placówkę. Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety!

Dla Państwa wygody przygotowaliśmy także ankietę w wersji online dostępną TUTAJ

PDFANKIETA (do wydruku).pdf (240,53KB)
DOCANKIETA (edytowalna).doc (834,00KB)
 

Przewiń do góry