naglowek.jpeg

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

 

Turystyczny Przystanek na Szlaku Jakubowym

 

Partnerstwo: Gmina Pakosławice i Římskokatolická farnost Hradec nad Moravicí.

Czas realizacji projektu: 01.03.2018 – 30.11.2018

Typ projektu: C

 

Projekt „Turystyczny Przystanek na Szlaku Jakubowym” to transgraniczna inicjatywa dofinansowana w ramach programu INTERREG V - A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad.

Opis projektu:

Pakosławice i Hradec nad Moravicą położone są na Szlaku Jakubowym. W ramach partnerstwa, w Pakosławicach powstanie infrastruktura zwiększająca wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w postaci polsko-czeskiego, plenerowego punktu turystyczno-informacyjnego na Nyskiej Drodze św. Jakuba wraz ze ścieżką edukacyjną „Szlakiem św. Jakuba na polsko-czeskim pograniczu”.

Pakosławice i Hradec nad Moravicą chcą rozwijać potencjał związany ze Szlakiem Jakubowym, stworzyć infrastrukturę zwiększającą dostępność i wykorzystanie kulturowych wartości szlaku w ofercie turystycznej pogranicza. Współpraca partnerów ma również przybliżyć znikome dotychczas informacje o czeskim Szlaku Jakubowym po stronie polskiej oraz zaprezentować polską ofertę szlaku po czeskiej stronie granicy w celu przyciągnięcia  turystów na stronę polską i czeską.

Dobór partnera czeskiego z regionu Opavy jest uzasadniony z uwagi na rozwiniętą sieć oznakowanych dróg Jakuba w tym regionie. Objęcie projektem powiatu nyskiego i opawskiego pozwoli na szersze oddziaływanie projektu i przyciągniecie po stronie polskiej i czeskiej na szlak turystów z innych niż dotychczas regionów.

Projekt zakłada stworzenie infrastruktury udostępniającej oraz zwiększającej wykorzystanie Szlaku Jakubowego na pograniczu i jego promocję.

Działania obejmować będą:

 1. zagospodarowanie terenu sąsiadującego z terenem romańsko- gotyckiego kościoła w Pakosławicach (miejsca postoju na Nyskiej Drodze Jakuba) na Turystyczny Przystanek na Szlaku Jakubowym. Będzie on pełnił funkcję polsko- czeskiego, plenerowego punktu turystyczno- informacyjnego ze ścieżką edukacyjną „Szlakiem św. Jakuba na polsko-czeskim pograniczu”. Będzie to miejsce przystanku i spotkań turystów na szlaku Jakubowym podążających z powiatu opawskiego, przez Racibórz, Opole, przez Pakosławice w kierunku Nysy (Śląskiego Rzymu). Projekt zakłada m.in.: wykonanie ścieżek spacerowych, miejsc odpoczynku (wiaty z paleniskiem z siedziskami), montaż: ławek, koszy na śmieci, stojaka na rowery, oświetlenie miejsca, montaż 10 tablic ścieżki dydaktycznej (jednostronne, polsko- czeskie, z informacją o: projekcie, partnerstwie, idei szlaku, historii i postaci św. Jakuba, przebiegu szlaku po stronie partnerów (obszar powiatu nyskiego i opawskiego) z uwzględnieniem przebiegu na pograniczu Śląsko- Morawskim oraz atrakcjach kulturowych  występujących na szlaku. Na jednej z tablic umieszczony zostanie QR Cod (wersja elektroniczna foldera)
 2.  Promocję projektu po obu stronach granicy – wspólne działania promujące wędrowanie po Śląsko-Morawskich (polsko- czeskich) drogach św.Jakuba. Działania obejmować będą wydanie polsko- czeskiego foldera (1000 szt.) oraz wydzielenie miejsc na stronach www partnerów promujących polsko-czeskie drogi Jakuba, projekt i folder.
 3. Podsumowanie projektu-wizyta przedstawicieli partnera czeskiego w Pakosławicach z uroczystym otwarciem Turystycznego Przystanku, z udziałem mieszkańców Pakosławic i zaproszonych gości. Dla grupy czeskiej przewidziana jest wizyta w Nysie w Bazylice Mniejszej – głównego przystanku na Nyskiej Drodze Św. Jakuba.

Efektem realizacji projektu będzie

 1. lepsze wykorzystanie i udostępnienie oferty Szlaku Jakubowego na pograniczu oraz scalenie oferty dwóch najbliższych dróg Jakubowych na pograniczu –nyskiej i opawskiej (Opava- Ołomuniec)
 2. dostarczenie informacji na temat oferty turystycznej regionu sąsiedniego w zakresie oferty Szlaku Jakubowego i zwiększenie poziomu wiedzy na temat Szlaku Jakubowego po obu stronach granicy 
 3. zwiększenie motywacji turystów –pielgrzymów do wędrowania polsko- czeskimi drogami św. Jakuba i zwiększenia ruchu turystycznego na pograniczu
 4. nawiązanie partnerstwa i kontaktów sprzyjających stworzeniu wspólnej oferty wędrowania Śląsko- Morawskimi drogami św. Jakuba iwymianie grup docelowych po obu stronach granicy
 5. większe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego znajdującego się na Szlaku Jakubowego po obu stronach granicy

Z efektów projektu korzystać będą:

 1. turyści, w tym  pielgrzymi  krajowi i zagraniczni (z Polski, Czech) przebywający na pograniczu, odwiedzający  powiat nyski i opawski. Do grupy tej zaliczamy turystów  podążających szlakiem Jakubowym z Ołomuńca przez Hradec nad Moravica w kierunku Opola,którzy są zainteresowani są Nyską Drogą Jakuba
 2. mieszkańcy  pogranicza - indywidualnie lub zorganizowane grupy, podążający drogami sw. Jakuba na pograniczu
 3. podmioty branży  turystycznej organizujące  wypoczynek   turystów i pielgrzymów na pograniczu, zachęcające do skorzystania z oferty Szlaku Jakubowego,  organizatorzy  wycieczek  i pielgrzymek  pieszych lub rowerowych drogami Jakuba na pograniczu: punkty informacji turystycznej po stronie polskiej (np. Głuchołazy, Nysa)  i czeskiej ( np. Hradec nad Moravicą),
Przewiń do góry