logaue.jpeg

Gmina  Pakosławice podpisała umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji „Modernizacja boiska w Prusinowicach”.

Celem operacji jest poprawa warunków dostępu do bazy rekreacyjno-  sportowej oraz zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców poprzez przebudowę (modernizację)   boiska  sportowego w Prusinowicach.

W ramach operacji  planowana jest:

1. przebudowa i rozbudowa istniejącej  szatni sportowej

  • wydzielenie stref funkcjonalnych i podział na szatnię gości, szatnię gospodarzy, toalety i sanitariaty oraz szatnię sędziów,
  • instalacja elektryczna ( w tym oświetlenie LED, uzupełnienie instalacji w części  istniejącej i wykonanie nowej w części dobudowanej szatni,  wykonanie i montaż urządzeń otwierania i aktywacji boiska wraz z osprzętem)
  • prace wodno- kanalizacyjne (przebudowa wewnętrznej instalacji wod-kan. w pomieszczeniach istniejącej szatni  i budowa nowej instalacji wod-kan. w pomieszczeniach dobudowanych wraz z montażem armatury)

2. zagospodarowanie terenu (  utwardzenie miejsc postojowych, montaż szczelnego,  wybieralnego zbiornika na nieczystości ciekłe)

3. pojemniki do segregacji odpadów

W wyniku realizacji operacji zapewnione zostanie  niekomercyjne i ogólnodostępne miejsce spotkań społeczności lokalnej – z funkcjonalne, atrakcyjne do odpoczynku,   przyjazne środowisku  z ofertą skierowaną do szerokiego grona odbiorców, w tym osób niepełnosprawnych. Realizacja operacji pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie istniejących zasobów,  przyciągnięcie większej liczby korzystających oraz  dostarczy korzyści społecznych lokalnej społeczności. Stworzona zostanie atrakcyjna oferta spędzania wolnego czasu dla wszystkich zainteresowanych, podniesiony standard obiektu usprawnieni:  działalność  piłkarskich klubów sportowych, organizację przedsięwzięć rekreacyjnych, sportowych i okolicznościowych  oraz zachęci pozostałą część społeczności lokalnej  do zwiększenia aktywności fizycznej i wspólnego spędzania wolnego czasu.

Poziom dofinansowania do 63.63% kosztów kwalifikowanych operacji

 

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 został złożony w ramach realizacji LSR LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór

 

Przewiń do góry