naglowek.jpeg

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

 

Polsko- Czeska Akademia Sportu

Partnerstwo:  Gmina  Pakosławice  i  Gmina Mikulovice

Czas realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.07.2018

Typ projektu: C

Opis projektu:

Projekt „Polsko- Czeska Akademia Sportu” to transgraniczna inicjatywa dofinansowana w ramach programu  INTERREG V - A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad.

Ideą  wspólnej inicjatywy gmin:Mikulovice i Pakosławice jest zwiększenie integracji mieszkańców poprzez sport.   Postanowiono ograniczyć bariery w kontaktach transgranicznych i wspólnie zrealizować  inicjatywę otwartą   na uczestnictwo  miłośników sportu z obu stron granicy. Współpraca oparta o rywalizację sportową jest najskuteczniejszą drogą do nawiązania kontaktów polsko- czeskich i integracji zarówno organizacji, jak i mieszkańców Pakosławic i Mikulovic oraz zachęcenia do wzajemnych wizyt i wspólnych inicjatyw.

Projekt zakłada organizację wydarzeń sportowych z udziałem polsko-czeskiej społeczności.

Działania obejmować będą:

  1. Polsko- Czeskie Igrzyska Sportowe –1 dzień  w Pakosławicach z udziałem zawodników  w różnym wieku (do 200 osób) i kibiców. Konkurencje (siatkówka, bilard, tenis stołowy, rzut piłką do kosza, przeciąganie liny, slalom).Uczestnicy igrzysk: przedstawiciele: sołectw gminy Pakosławice, urzędu gminy Pakosławice, reprezentacje z gminy Nysa oraz  Starostwa Powiatowego w Nysie, mieszkańcy Mikulovic. Wszyscy otrzymają puchary, dyplomy  i kubki za uczestnictwo. Nagrody rzeczowe za 3 pierwsze miejsca w każdej konkurencji (18 nagród). Zaplanowano: poczęstunek dla uczestników podczas  igrzysk,  zakup sprzętu sportowego na potrzeby projektu (wykorzystany w kolejnych edycjach polsko- czeskich igrzysk -opisany i uzasadniony w specyfikacji zakupów),spotkanie integracyjne na zakończenie igrzysk.
  2. Polsko- Czeski Piknik Sportowy– 2 dni, zmagania piłkarskie. Dzień pierwszy: mecz  towarzyski  Pakosławice- Mikulovice z udziałem ok. 40 osób (w tym delegacja czeska do 20 osób), spotkanie integracyjne wszystkich zawodników i kibiców z obu stron granicy z oprawą muzyczną i poczęstunkiem. Dzień drugi: Polsko-Czeski  Młodzieżowy Turniej Piłkarski dla dzieci i młodzieży (ok. 80 osób), w tym udział delegacji czeskiej, na zakończenie spotkanie integracyjne dzieci i młodzieży polskiej i czeskiej uczestniczącej w turnieju. Wszyscy uczestnicy  otrzymają torby sportowe i kurtki ortaliony  za udział w rozgrywkach.
  3. Polsko- Czeska Akademia Sportu – dobra praktyka transgraniczna – promocja polsko- czeskiej współpracy sportowej: folder (1000 szt. polsko-czeski), cykl audycji radiowych przed i w trakcie wydarzeń sportowych (z udziałem partnera czeskiego), informacje w prasie (2 szt.), film promujący współpracę gmin (do 10 min w wersji polsko- czeskiej).

 

Projekt poprzez rywalizację sportową przyczynia się do ograniczania barier społecznych w kontaktach transgranicznych. Zaplanowane imprezy sportowe, działania promocyjne (folder, film)  pozwolą na poznanie się środowisk związanych ze sportem po obu stronach granicy. Cykliczny charakter zaproponowanych w projekcie wydarzeń sportowych tworzy warunki dla utrzymania stałej polsko- czeskiej współpracy sportowej. Projekt będzie okazją dla samorządowców, działaczy sportowych i mieszkańców do poznania się i integracji.

 

Grupą  docelowa- odbiorcami projektu będą:

  1. Mieszkańcy terenu przygranicznego -  gminy Pakosławice  i  Mikulovice oraz zaproszeni do udziału oraz zainteresowani  udziałem w projekcie mieszkańcy  powiatu nyskiego,  dorośli, młodzież i dzieci. Grupę docelową w różnym przedziale wiekowym stanowić będą:    członkowie organizacji i klubów sportowych, uczniowie (dzieci i młodzież), samorządowcy, osoby uprawiające sport jako hobby,  nastawieni na zdobywanie doświadczeń i rywalizację sportową,   poszukujący możliwości rozwoju swoich sportowych pasji, nawiązania nowych kontaktów sportowych
  2. Organizacje sportowe  i zrzeszeni w nich mieszkańcy – polskie i czeskie kluby sportowe zaproszone do udziału w wydarzeniach sportowych  w ramach projektu (z terenu gminy Mikulovice i Pakosławice oraz sąsiednich miejscowości zainteresowane uczestnictwem w projekcie,  jego działaniach oraz możliwościami polsko- czeskiej sportowej współpracy)
  3. Kibice-  z Polski i Czech, spędzający wolny czas podczas widowiska sportowego, osoby towarzyszące zawodnikom lub ich rodziny.

plakat_2018.jpeg

Przewiń do góry