6 grudnia 2017 roku w Muzeum Powiatowym w Nysie Wójt Gminy Pakosławice Adam Raczyński podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego", który będzie realizowany wspólnie przez członków Stowarzyszenia Subregion Południowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

W ramach działania przeprowadzimy kompleksową modernizację budynku Urzędu Gminy oraz Straży Pożarnej w Prusinowicach. Pozyskane na cel środki Unii Europejskiej to kwota 600 000,00 zł, jeszcze w tym roku planujemy ogłoszenie przetargów na realizację powyższych zadań.

 

Przewiń do góry