Wójt Gminy Pakosławice zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców gminy o zwracanie szczególnej uwagi na osoby, w przypadku których istnieje bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego z powodu wychłodzenia. Dotyczy to szczególnie osób bezdomnych, starszych, samotnych, chorych i niepełnosprawnych.

W razie zaobserwowania takich sytuacji proszę o zgłoszenie zaistniałego faktu telefonicznie lub osobiście do:

 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławicach tel. 77 4357693

 e-mail:

 • Komendy Powiatowej Policji w Nysie  tel. 997 lub774090903
 • Urzędu Gminy Pakosławice  tel. 774357614

 

 • Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Bielicach 127 tel. 774311156, wewn.21,26 e-mail:
 • Towarzystwa Pomocy Św. Brata Alberta w Jasienicy Górnej 37 tel. 774356990
 • Noclegowni dla osób bezdomnych Spółdzielnia Socjalna „PARASOL” Nysa,
  ul. Baligrodzka 7 tel. 77 4355211

 

Na terenie powiatu nyskiego funkcjonują stołówki i punkty dożywiania:

 • Caritas Diecezji Opolskiej – Rejon Nysa, kuchnia ul. Głuchołaska 8 tel. 774332044
 • Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety Nysa, ul. Sobieskiego 7 tel. 774336812
 • Polski Komitet Pomocy Społecznej – stołówka – Nysa, ul. Sudecka 8
  tel. 774358796

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławicach:

 1. Świadczy usługi opiekuńcze w domu dla osób starszych, samotnych, chorych.
 2. Zapewnia pomoc żywnościowa w ramach  programu operacyjnego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
 3. Zapewnia pomoc na zakup opału osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
 4. Kieruje osoby najbardziej potrzebujące do otrzymania artykułów spożywczych
  w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 .
 5. Oferuje pomoc pieniężną, a także rzeczową na cele dożywiania osób w okresie zimy oraz zakup odzieży zimowej.

 

APELUJĘ DO MIESZKAŃCÓW – SĄSIADÓW OSÓB STARSZYCH, SAMOTNYCH, CHORYCH LUB NIEPEŁNOSPRAWNYCH O UDZIELANIE SĄSIEDZKIEJ POMOCY

PDFWykaz placówek.pdf (312,92KB)

PDFAKCJA ZIMA.pdf (65,23KB)

Przewiń do góry