Art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązuje gminy do udostępniania informacji o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Komunal Recycle Sp. z o.o. ul. Św. Jerzego 1a, 50-518 Wrocław, jako podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pakosławice, przekazuje selektywnie zebrane oraz niesegregowane odpady komunalne do następujących instalacji:

 

- ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o. z siedzibą w Pieszycach 58-250, ul. Bielawska 6,

- PAP - TRANS Piotr Brożek z siedzibą w Wałbrzychu 58-306, ul. Jurija Gagarina 20,

- REMONDIS GLASS Recykling Polska Sp. z o.o. z siedzibą instalacja ul. Portowa 22 44-100 Gliwice,

- ZUIOO Ekom Sp. z o.o. z siedzibą instalacji Domaszkowice 156 48-303 Nysa,

- BIOSYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie 30-556, ul. Wodna 4,

- INTEREKO Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu 45-828, ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4.

Przewiń do góry