INFORMACJA O PODMIOTACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY PAKOSŁAWICE

 

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt Gminy Pakosławice informuje, że

 

od 01 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2024r.

podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pakosławice jest:

Komunal Recycle Sp. z o.o., ul. Św. Jerzego 1a, 50-518 Wrocław

 

Miejsce zagospodarowania odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pakosławice

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu

Obowiązujące akty prawa miejscowego

Punkty zbierania folii, sznurka, opon powstających w gospodarstwach rolnych

Harmonogram

Harmonogram odbioru odpadów dostępny jest także w aplikacji "Kiedy śmieci" (do pobrania w Google Play lub App Store).

Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://kiedysmieci.info/

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłatę "śmieciową" należy uiszczać do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy:

  • w kasie urzędu Gminy Pakosławice
  • przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Pakosławice
    • nr rachunku bankowego Urząd Gminy Pakosławice 65 8872 0003 0022 8286 2000 0170

Dokonując wpłaty w tytule wpłaty prosimy wpisać:

  • imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację,
  • adres nieruchomości,
  • miesiąc i rok którego dotyczy opłata.
Przewiń do góry