Wsparciem dla poszkodowanych rolników zajmie się rząd na najbliższym posiedzeniu  we wtorek 3 kwietnia poinformował podczas pobytu w Olsztynie minister rolnictwa Marek Sawicki. Projekt zakłada, że dla rolników przeznaczone zostanie 140 mln zł. Z dotychczasowych szacunków wynika, że wymarznięcia dotyczą 1,2 - 1,4 mln ha upraw, głównie pszenicy ozimej, jęczmienia, roślin motylkowych i wieloletnich traw - poinformował Sawicki.

Minister rolnictwa powiedział, że dopłata do każdego hektara dotkniętego wymrożeniami ma wynieść ok. 100 zł. Jednocześnie zaapelował do rolników, by nie czekali z ponownym zasiewem, tylko jak najszybciej rozpoczęli prace polowe, ponieważ każdy dzień zwłoki oznacza późniejsze i słabsze zbiory. Marek Sawicki powtórzył, że rolnicy, którzy ponieśli straty, mogą również się  starać się o pieniądze w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania na odtwarzanie produkcji po klęskach żywiołowych. Wysokość pomocy będzie zależała od rodzaju uprawy, która została zniszczona oraz od powierzchni, na której była prowadzona. Będzie to tzw. pomoc de minimis. Wnioski o takie wsparcie mają być składane w biurach powiatowych ARiMR.

Rolnicy poszkodowani przez klęski, a do tych należą np. ujemne skutki przezimowania, czyli wymarznięcie upraw, będą mogli także otrzymać z ARiMR pomoc w postaci niskooprocentowanych tzw. kredytów klęskowych, czyli pieniądze na odtworzenie produkcji w swoich gospodarstwach. Uruchomienie takiego kredytu odbywa się według następującej procedury.  Najpierw wojewoda powołuje komisję, której zadaniem jest oszacowanie strat spowodowanych przez występującą na danym obszarze klęskę, np. ujemne skutki przezimowania, i ma ona sporządzić dla każdego poszkodowanego rolnika protokół strat. Na tej podstawie wojewoda przygotowuje wniosek do ministra rolnictwa o uruchomienie kredytów klęskowych dla poszkodowanych. Gdy Minister wyrazi zgodę na udzielanie takich kredytów, ARiMR przekazuje  bankom  wysokość limitu akcji kredytowej i od tego momentu rolnicy mogą składać w banku wnioski o przyznanie kredytu. Bardzo istotne jest, że w przypadku wymarznięcia upraw oprocentowanie takiego kredytu wyniesie tylko 0,1%, jeżeli rolnik zawarł umowę ubezpieczenia obejmująca ochroną co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% zwierząt gospodarskich. Jeżeli rolnik nie będzie posiadał takiej umowy ubezpieczenia, to oprocentowanie kredytu będzie wyższe i wynosi obecnie 3,85%. Resztę należnego bankowi oprocentowania zapłaci za rolnika Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Treść wytworzyła ARMiR.

Opublikował(a): Agnieszka Maj
Data publikacji:
 03-04-2012 10:08

Modyfikował(a): Agnieszka Maj
Data modyfikacji:
 03-04-2012 10:18
Przewiń do góry