Informujemy, że obecnie na podpis Prezydenta oczekują zmiany w ustawach o: świadczeniach rodzinnych, pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+) oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (fundusz alimentacyjny). Więcej o zmianach można dowiedzieć się z publikacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod linkiem:
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,8989,wnioski-o-500-na-nowy-okres-juz-od-1-sierpnia.html.

Zgodnie z tymi zmianami od 1 sierpnia 2017 r. będę przyjmowane wnioski o zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny oraz 500plus.

Poniżej zamieszczamy wzory wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017/2018.

 1. Wniosek o 500+ (SW-1)
 2. Wniosek o zasiłek rodzinny (SR-1 oraz SR-1Z)
 3. Wniosek o fundusz alimentacyjny (FA-1 oraz FA-1Z)
 4. Załącznik do wniosku o fundusz alimentacyjny (ZFA)
 5. Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy (SR-4)
 6. Załącznik do wniosku o specjalny zasiłek opiekuńczy (SR-4Z)
 7. Wniosek o ustalenie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka o (SR-2)
 8. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (SR-2Z)
 9. Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny (SR-3)
 10. Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne (SR-5)
 11. Wniosek o świadczenie rodzicielskie (SR-7)
Przewiń do góry