INFORMACJA
Wójta Gminy Pakosławice w sprawie zmiany nazwy ulicy 35-lecia PRL w miejscowości Prusinowice

Informuję właścicieli nieruchomości i mieszkańców Prusinowic, że została zakończona procedura zmiany nazwy ulicy 35-lecia PRL w miejscowości Prusinowice.
Rada Gminy Pakosławice w dniu 26 maja 2017 r. podjęła uchwałę w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Prusinowice i uchwała ta po publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego wchodzi w życie z dniem 20 czerwca 2017 r., co oznacza, iż od tego dnia zaczyna obowiązywać nowa nazwa - ulica Nyska.
Jednocześnie informuję, że Urząd Gminy Pakosławice powiadomi o zmianie adresów instytucje (Urząd Statystyczny, Urząd Skarbowy, ZUS, KRUS, Pocztę, Starostwo Powiatowe) oraz służby ratunkowe.
Apeluję do Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi i podawanie właściwego nowego adresu podczas załatwiania wszelkich formalności w urzędach i instytucjach.
W związku z dokonaną zmianą nazwy ulicy zwracam się z prośbą do mieszkańców, przedsiębiorców, zarządców budynków położonych przy ulicy objętej zmianą o uaktualnienie tablic z numerami porządkowymi o nawą nazwę ulicy (numery porządkowe pozostają bez zmian).
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 744) pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat. Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

Urzędowa zmiana adresu nie powoduje konieczności wymiany dowodu osobistego.

Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy włączyli się w proces konsultacji nazwy ulicy.

PDFInformacja Wójta Gminy Pakosławice.pdf (466,79KB)

 

Przewiń do góry