ARiMR przypomina, że rolnicy, którzy otrzymali w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007 - 2013 wsparcie na zalesianie gruntów rolnych i innych niż rolne, muszą, jak co roku, złożyć wniosek o wypłatę pomocy. Wniosek o płatność trzeba złożyć w terminie od 15 marca do 15 maja 2012 r. w tym biurze powiatowym ARiMR, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy. Do 27 marca, wnioski o płatność złożyło w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 732 rolników. Jeżeli rolnik nie zdąży złożyć w podanym terminie wniosku o płatność, może to uczynić do 11 czerwca 2012 roku, lecz wtedy za każdy roboczy dzień spóźnienia należnych rolnikowi kwota wypłaty zostanie obniżona o 1%.    

Formularz Wniosku o wypłatę pomocy na zalesianie w 2012 r., dostępny jest na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz w biurach powiatowych ARiMR.

Równocześnie przypominamy, że rolnicy, którzy skorzystali z pomocy z działania "Zalesianie gruntów rolnych" finansowanego w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004 - 2006, składają kontynuacyjne wnioski o płatność w terminie od 1 czerwca do 16 lipca 2012 r. Formularz wniosku można otrzymać w biurze powiatowym ARiMR lub pobrać go z portalu internetowego Agencji .

Departament Komunikacji Społecznej ARMiR

Opublikował(a): Agnieszka Maj
Data publikacji:
 02-04-2012 13:18

Modyfikował(a): Agnieszka Maj
Data modyfikacji:
 02-04-2012 13:32
Przewiń do góry