MRiRW.jpegZgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r.w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, zniesiono zakaz całkowitego wypuszczania drobiu, lecz dalej:

zakazuje się:

 1. Pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki.
 2. Wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.

nakazuje się:

 1. Utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami.
 2. Zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.
 3. Utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki.
 4. Przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem
  z dzikimi ptakami oraz ich odchodami.
 5. Karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami.
 6. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym.
 7. Stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym
 8. Stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
 9. Oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
 10. Powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły
  w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
 11. Dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

Szczegóły pod linkiem: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/722/1

PDFKomunikat Powiatowego Lekarza Weterynaii.pdf (1,51MB)

Przewiń do góry