konsultacje.jpegWójt Gminy Pakosławice zaprasza mieszkańców sołectwa Prusinowice do konsultacji w sprawie zmiany nazw ulicy.

Pragnę poinformować, iż 1 kwietnia 2016 r. Sejm RP przyjął ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Zgodnie z tą ustawą nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Na podstawie ww. ustawy samorządy są zobowiązane do zmiany nazw w ciągu 12 miesięcy od wejścia ustawy w życie.

Ustawa dekomunizacyjna nie wymaga od mieszkańców zmian dokumentów, nawet jeśli nazwy ulic ulegną zmianie. Zgodnie z prawem, dokumentów będzie można używać tak długo, aż stracą ważność.

Zapraszam zatem mieszkańców sołectwa Prusinowice do konsultacji społecznych związanych z wyłonieniem propozycji nowej nazwy dla obecnej ulicy 35 lecia PRL znajdującej się w Prusinowicach. Chcemy, w formie ankiety konsultacyjnej, poznać opinię i propozycje lokalnej społeczności w tym zakresie.

PDFWyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami.pdf (309,79KB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Prusinowice dotyczących zmiany nazwy ulicy.pdf (580,96KB)

DOCAnkieta konsultacyjna.doc (33,00KB)

Przewiń do góry