powiatowy-lekarz-weterynarii.jpegPowiatowy Lekarz Weterynarii w Nysie informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju si z dnia 21 października 2010r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny (Dz. U. z 2015r. poz. 392) informuje o obowiązkach dotyczących uboju trzody chlewnej, cieląt do szóstego miesiąca życia owiec i kóz w gospodarstwie z przeznaczeniem na użytek własny. W/w obowiązku przedstawiają się następująco:

 • Dot. Cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec i kóz:
 1. Co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec i kóz na terenie gospodarstwa, w celu produkcji mięsa na użytek własny, posiadacz zwierząt lub podmiot prowadzący gospodarstwo pisemnie powiadamia powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia uboju o zamiarze przeprowadzenia uboju.
 2. Po dokonaniu uboju od tuszy niezwłocznie musi być odjęty materiał szczególnego ryzyka (SRM). Materiał ten stanowi:
 • u bydła do szóstego miesiąca życia: migdałki jelita (od dwunastnicy do odbytnicy), krezka,
 • u owiec i kóz do 12 miesiąca życia: jelito biodrowe (kręte) oraz śledziona,
 • u owiec i kóz od 12 miesiąca życia: czaszka (łącznie z mózgiem i oczami), migdałki, rdzeń kręgowy oraz jelito biodrowe (kręte) i śledziona,
 1. odjęty od tuszy materiał SRM musi być umieszczony w szczelnych i trwale oznaczonych pojemnikach, które mogą być wyłożone workami foliowymi.
 2. Następnie zgromadzony materiał SRM musi być przekazany/odebrany przez uprawniony podmiot, co należy potwierdzić odpowiednim dokumentem handlowym.
 • Dot. trzody chlewnej
 1. Co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju trzody chlewnej, na terenie gospodarstwa, w celu produkcji mięsa na użytek własny, posiadacz zwierząt lub podmiot prowadzący gospodarstwo informuje powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia uboju o zamiarze przeprowadzenia uboju.
 2. Mięso świń ubitych na potrzeby własne musi być zbadane na obecność włośni. Próby do badania pobiera lekarz weterynarii ( w przypadku podjęcia badania weterynaryjnego poubojowego przez urzędowego lekarza weterynarii) lub posiadacz mięsa względnie podmiot w którym zwierzę zostało ubite i dostarcza do badania urzędowemu lekarzowi weterynarii.

                                                                                  

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W NYSIE

lek. wet. Zenon Ziubrzyński

PDFZał. 1 - Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cielat.pdf (356,27KB)
PDFZał. nr 2 - Wykaz podmiotów uprawnionych do odbioru produktów ubocznych.pdf (119,60KB)
PDFZał. nr 3 - Dokument handlowy.pdf (369,08KB)
PDFZał. 4 - Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju.pdf (257,19KB)
 

Przewiń do góry