drewno.jpegW związku z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody od 1 stycznia 2017 r. osoby fizyczne będą mogły usuwać drzewa na prywatnych działkach bez konieczności ubiegania się o zezwolenie.

Bez zezwolenia można usuwać drzewa lub krzewy w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. Według przepisów obowiązujących do końca 2016 r., właściciel nieruchomości musiał uzyskać w gminie zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów.

Obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów został nadal utrzymany dla osób prawnych (np. firm, wspólnot mieszkaniowych), oraz gdy usuwanie wiąże się z prowadzeniem działalności gospodarczej – jednakże z kilkoma wyjątkami. Osoby prawne bez zezwolenia mogą usuwać drzewa, których obwód, mierzony na wysokości 130 cm od ziemi, nie przekracza:

  • 100 cm (drzewa szybkorosnące: topola, wierzba, kasztanowce zwyczajne, klony jesionolistne, klony srebrzyste, robinie akacjowe, platany klonolistne),
  • 50 cm (pozostałe gatunki drzew).

Należy podkreślić, że zmiany dotyczą również zwolnienia z obowiązku uzyskania przez osoby prawne zezwolenia na usunięcie krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2 – bez względu na ich wiek.

Powinno się pamiętać, że zmiany przepisów w ustawie o ochronie przyrody dotyczą wycinki drzew zlokalizowanych na działkach nieleśnych. W przypadku wycinki drzew z terenu lasu nadal obowiązują dotychczasowe przepisy, w myśl ustawy o lasach.

Ustawodawca złagodzenie przepisów dotyczących braku konieczności uzyskiwania zezwoleń na usuniecie drzew przez osoby fizyczne argumentował m.in. celem „zwiększenia uprawnień właścicieli nieruchomości, na których rosną drzewa i krzewy, uproszczenie regulacji dotyczącej wycinki…” nie mniej jednak, nie pozostawił organom samorządowym narzędzi prawnych do sprawowania kontroli nad ilością czy jakością usuwanych drzew lub krzewów.

Dlatego apelujemy do mieszkańców gminy Pakosławice o rozsądne podejście do zmiany obowiązujących przepisów.

Pamiętajmy, że drzewa to nasze dobro wspólne i nie powinniśmy wycinać ich niepotrzebnie. Jeśli już podejmiemy taką decyzję to dla równowagi przyrodniczej posadźmy nowe.

Przewiń do góry