Recycling_symbol.svg.pngZgodnie a uchwałą nr XXII/196/16 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty Wójt Gminy Pakosławice informuje, że z dniem 1 lutego 2017 roku ulega podwyższeniu stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, która wynosi:

  • 9,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny;
  • 15,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób nieselektywny
Przewiń do góry