Uwaga Beneficjenci !!! zamierzający się ubiegać o środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia” na posiedzeniu w dniu 6 marca 2012 r. podjęło uchwałę o wprowadzeniu zmian w Budżecie Lokalnej Strategii Rozwoju i Harmonogramie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w piśmie LDG "Złota Ziemia":DOCnabory wniosków.doc (223,50KB)

Opublikował(a): Agnieszka Maj
Data publikacji:
 09-03-2012 08:59

Modyfikował(a): Agnieszka Maj
Data modyfikacji:
 09-03-2012 09:08
Przewiń do góry