Na terenie Gminy Pakosławice zakończono prace konserwacyjne sieci rowów melioracyjnych. Prace powyższe wykonano w miejscowościach:
• Bykowice – konserwacja rowu R- G na długości 1290mb – całkowity koszt zadania wyniósł 7 204,77zł ,
• Prusinowice – Odtworzenie Młynówki (500mb) oraz konserwacja rowu R-H (750mb) – całkowity koszt zadania 8 997,46zł.
Na zadanie pn.: „Odtworzenie Młynówki i konserwacja rowu R-H w miejscowości Prusinowice” Gmina uzyskała dofinansowanie z budżetu Powiatu Nyskiego w wysokości 4 498,73 zł

 

Przewiń do góry