Dotyczy miejscowości: REŃSKA WIEŚ, PAKOSŁAWICE, PRUSINOWICE, STROBICE

Celem płukania jest poprawa jakości wody dostarczanej odbiorcom, poprzez usunięcie osadów gromadzących się w rurociągach podczas normalnej eksploatacji. Jednocześnie informujemy, że w rejonie prowadzonego płukania, w podanym terminie może wystąpić przejściowy spadek ciśnienia oraz pogorszenie jakości wody.


Pogorszenia jakościowe mogą utrzymywać się jeszcze w następnym dniu po płukaniu. Zabrudzenia pochodzące z odłożonych w rurociągach osadów żelaza i manganu objawiające się żółtawo-brązowym zabarwieniem mogą powodować powstawanie plam na białym praniu, dlatego w terminie płukania zaleca się, aby sprawdzić barwę wody przed przystąpieniem do prania. Do pozostałych celów higieniczno-sanitarnych woda może być używana bez ograniczeń. Zaleca się wcześniejsze zaopatrzenie w niezbędne ilości wody.


Całkowite oczyszczenie wody można przyspieszyć odkręcając krany w mieszkaniu. Spadek ciśnienia w punktach poboru wody w mieszkaniach, który może wystąpić po płukaniu, może być spowodowany zanieczyszczeniem filtrów siatkowych w jakie zaopatrzona jest większość kranów i urządzeń AGD (pralki, zmywarki, podgrzewacze wody itp.). Oczyszczenie filtrów powinno zapewnić przywrócenie wcześniejszego ciśnienia wody w punktach poboru. Za utrudnienia przepraszamy!

Przewiń do góry